Teaching Staff

 
 
Headmistress
Ms. Vanita Masih 
 
TEACHING STAFF  TEACHING STAFF (CONTINUED) OTHER STAFF
TGT
 • Mrs. Shumita Chakravarti                                
 • Mrs. Renu Sharma                                                
 • Mrs. Neelu Sethi                                                    
 • Mrs. Seema Grover                                               
 • Mrs. Archana Nagariya                                               
 • Mrs. Manisha Rawal                                           
 • Ms. Virtika Singhal
 • Ms. Rikshit Gill                                 
 
NTT
Mrs. Shivangi 
Ms. Tulsi
Mrs. Jyoti
Ms. Nisha
Mrs. Rajini
Ms. Prateeksha
 PRT
 • Mrs. Sheelam Sinha
 • Mrs. Geeta Sharma
 • Mrs. Neha  Sarin
 • Mrs. Sucheta  Sarbabhouma
 • Mrs. Neetu Deo Kanyal
 • Mrs. Seema Trehan
 • Mrs. Kavita Gaur
 • Mrs. Mamta Bhardwaj
 • Mrs. Mehak Arora
 • Ms. Mittaly Rani
 • Ms. Seema Bhardwaj
 • Ms. Nilofar Siddiqui
 • Ms. Geeta Kumari
 • Ms. Neha Bhardwaj 
 • Ms. Akansha Dahiya
 • Ms. Payal Singh
 • Ms. Rachna
 • Ms. Ankita Parbhakar
 • Ms. Hema Khurana
 • Ms. Nitu Punj
 • Ms. Ruchi Narang
  PTI
 • Mr. Somdutt Kaushik             

 

Librarian

 • Ms. Anju Rani